Kde se rodí žárlivost?

 

 

"Žárlivost je vášeň, která horlivě vyhledává to, co způsobuje utrpení"

 

Kdo z nás se s ní alespoň jednou v životě nesetkal? Ať jsme již sami na sobě zpozorovali nepříjemný a kdoví odkud se beroucí pocit, který jakoby spouštěl alarm ohrožení a strachu. Ano... především ten známý "neřád" strach totiž způsobuje nepříjemné pocity ze ztráty partnera nebo z ohrožení vlastní pozice a to v jakémkoliv vztahu.

 

Častokrát velmi jednoduše rádi označíme daného člověka za nepoučitelného žárlivce, který se prostě už nezmění. I když totiž "žárlivec" nemá dost často bezprostřední důvod k žárlivosti, vetšinou si nějaký s úspěchem vyhledá. V takovém případě pak nejčastěji jeho životní partner čelí jeho různorodým představám až výmyslům, které však nemají se skutečností vůbec nic společného. Jenže "žárlivec" svou pravdu zcela ctí a tyto představy se stávají naprosto nedílnou součástí jeho životní reality... a velmi tím zatěžují samotný vztah.

 

Avšak jak jsem již zmínila, za žárlivostí se skrývá především panický strach "žárlivce" ze ztráty svého milovaného životního partnera. Jeho obavy jsou natolik velké, že dokáží zcela ochromit jeho jednání a nedokáže již v určité situaci nic jiného než svým určitým způsobem zaútočit, aby ubránil své postavení. Právě toto chování ale vede v zásadě nakonec k tomu, čemu se snaží za všech okolností zabránit a to je právě ztráta partnera. Neboť jeho chování a především pak neochota podívat se zblízka na tento problém a vyhledat příčinu vznikajících pocitů vztah nakonec vetšinou nenávratně zničí. 

 

A ještě jedním z důvodů žárlivého chování je často kromě strachu ze ztráty také vlastní pocit méněcennosti. Vlastní pocit nedostatečnosti, tedy přesvědčení: ,,Nejsem dost dobrý". Tím, že si žárlivý člověk svého partnera za každou cenu udrží pouze sám sebe ujišťuje, že je dost dobrý. Chce se vyhnout velmi nepříjemnému pocitu vlastního selhání a je tedy ochoten pro to udělat naprosto cokoliv. 

 

Žárlivost však má řešení...

 

Vždy je pro "léčení" žárlivosti nutné především pochopení a přijetí příčiny žárlivosti je "ve mě". Spouštěčem žárlivého chování je tedy strach z opuštění, pocit vlastní méněcennosti a určitá závislost. Tyto pocity a vzorce chování však vznikly v určitém období života a následně se pouze aktivují ve chvíli, kdy se daná situace podobá té při samotném vzniku těchto nepříjemných pocitů. Reakce žárlivého se tedy pak jen neustále opakují na základě své první životní zkušenosti.

 

Můj partner či partnerka velmi žárlí...

V případě, že si "žárlivec" plně uvědomuje příčinu žárlivosti v sobě na základě vlastního strachu z opuštění či vlastního selhání, pak tím samotné partnerství nemusí trpět a sám partner může svému žárlivému protějšku významně pomoci. Důležité pro "léčení" je ale skutečné a naprosté přijetí vlastní zodpovědnosti za svou žárlivost i její následky a partnera tak vnímat pouze jako "spouštěč" žárlivosti a nikoliv jako jeho příčinu. Pak teprve může dojít ke změně a efektivnímu řešení daného problému.

 

Je dobré si otevřeně promluvit o celém problému. Přijmout vzniklé situace a pocity s nimi související jako "vlastní problém" a nehledat viníky nikde jinde, ale vždy pouze u sebe. Toto uvědomění otevírá cestu k samotnému "léčení" žárlivosti. Pak není problém již ve vztahu otevřeně hovořit o pocitech, které při žárlení vznikají a také vyhledat jejich původní příčinu. Tak je možné žárlivost skutečně "vyléčit" a nenechat jí dál ničit partnerský vztah. Nejdůležitějším faktem však zůstává, že nejvíce trpí vždy především sám "žárlivec" právě těmi vlastními nepříjemnými pocity, které jej svazují a v nitru velmi bolí. 

 

Je proto dobré si uvědomit, že samotná žárlivost není vrozená negace a že člověk "žárlivec" pod její tíhou velmi trpí. Pokud je však schopen a ochoten přijmout zodpovědnost za své vlastní pocity s ní spojené a nehledat vinu u ostatních, pak má vyhráno a pravděpodobně se ze své "nemoci" dříve či později úšpěšně "vyléčí". Avšak ten, kdo zatím nedokáže přijmout vznik okolností za svůj problém a dále hledá viníky kolem sebe, bude muset pravděpodobně se svou "nemocí" dále přežívat. Jeho strachy jej budou dále pronásledovat a neustále atakovat při každé možné příležitosti a to tak dlouho, dokud nenajde dostatek odvahy a nenahlédne do svého mocného podvědomí, které dobře ukrývá tu zásadní a pro "vyléčení" nejdůležitější prvotní příčinu problému.

 

Spíše tedy než-li "odsouzení" člověka za chronického "žárlivce", který už prostě a jednoduše jiný nebude je lépe si uvědomit právě to, že především on sám svou žárlivostí nejvíce trpí. Protože partner či partnerka takového člověka může ze vztahu odejít a to především pak v případě, kdy "žárlivec" není schopen dlouhodobě převzít vlastní zodpovědnost a viní neustále dokola pouze svůj protějšek. Nadruhou stranu však není takový vztah ani pro jednoho z partnerů náhodný. Tedy i  tomu, který je ve vztahu žárlením svého partnera omezený tato situace přináší nějaké poselství! A stejně jako v případě "žárlivce" se opět jedná o vlastní téma, které je třeba pochopit a zpracovat.

 

Můj partner mě svou žárlivostí omezuje...

I tady tedy platí, že "žárlivec" pouze spustil nějaký náš vlastní skrytý problém a opět ON není jeho příčinou. Tou jsme si pouze my sami. Může to tedy být stejně tak naše vlastní potlačená žárlivost, kterou jsme také doposud nezpracovali. Či obdobně jako u "žárlivce" to může být také pocit méněcennosti i strach z opuštění. A nebo jen tímto způsobem nastavuje "zrcadlo" naší vlastní sebekontroly, abychom se v nějakých situacích nezachovali "nepřijatelně" pro své okolí, tady potřeba zalíbit se, aby nás "měli rádi". Je tedy dobré si položit následující otázky:

- v čem se omezuji a jak?

- kde si, ve které oblasti svéhoo života něco nedovolím?

- mám i já pocit, že nejsem dost dobrý pro svého partnera? Věřím si? Mám strach z opuštění?

- spoléhám zcela na náš vztah? Nebo si nejsem zcela jistý/á?

 

Důležité je tedy pochopení a přijetí skutečnosti, že ať již jako "žárlivec" či jako partner omezený žárlivostí ze strany svého protějšku, vždy si dané situace vytváříme pouze a jen my sami! Naše bezprostřední okolí tedy vždy pouze "zrcadlí" naše vlastní nezpracovaná témata, která vyplouvají právě díky těmto okolnostem napovrch, abychom si je mohli plně uvědomit a patřičně s nimi také naložit - tedy zpracovat je a tím trvale odstranit ze svého života. Pak si uvědomíme, že můžeme jedině a jen poděkovat tomu, kdo tyto pocity "vytáhl" na světlo světa, protože až nyní je také můžeme začít konečně zpracovávat. 

 

Vždy mějme na paměti, že člověk žárlivý je především člověk s velkou vnitřní bolestí. Nechová se tak proto, že by chtěl, ale nic jiného nedokáže! Tedy alespoň do té chvíle, dokud si vše dokonale uvědomí a tím pak také začíná jeho cesta k uzdravení. Proto více než odsouzení jeho nevhodného chování je vhodnější soucítit s jeho vlastní bolestí a snažit se v případě, kdy sám projeví svůj zájem o pomoc mu také pomoci. A nezapomeňte, že vše má vždy svůj důvod a smysl a nic není náhodné. Všechny vztahy jsou vždy především naším vlastním zrcadlovým odrazem, který nám věrně nastavuje naše vlastní Já... to podvědomé, které ukrývá mnoho tváří, která jsme si v průběhu let za svého života sami nevědomě "vymodelovali". Ale právě díky všem těmto okolnostem je můžeme pochopit a hlavně také zpracovat! A tím se "vysvobodit" jen ze svých vlastních pout a omezení... 

 

Přeji Vám jen krásné životní zážitky a okolnosti a do té doby mnoho takových situací, díky kterým si můžete zcela jednoduše najít právě to "své" téma. Dívejte se na všechny a všechno kolem Vás jako svou vlastní projekci! Váš život s tímto vědomím, tedy s tím, že SVŮJ ŽIVOT SI TVOŘÍM JEN A JEN JÁ A TO ZA VŠECH OKOLNOSTÍ bude už vždy krásný a také naprosto dokonalý! A to proto, že najednou rozumíte souvislostem, které Vám možná mnoho let unikaly. Najednou pocítíte už jen vděčnost za vše, co Vás potkává, protože tím dokonale poznáváte jen sami sebe a to, na čem je třeba zapracovat pro Váš krásný a šťastný život ... :) 

 

FOTOOBRAZY pro pochopení souvislostí a zrcadlení v našich vztazích  -          

                                                                                                                                                                                  

 Společně můžeme vyhledat prvotní příčinu Vašich problémů, trápení... Osobní konzultace

 

 

S láskou a úctou,

Monika Zieneckerová

FOTOOBRAZY Monika©